7

سخن سردبير ص 4


نگاهي به مجلات چشم پزشكي جهان
انسداد شريان رتينال مركزي : نتيجه بينايي ص 5

اثر شاخص هاي تولد بر اندازه چشم در يك مطالعه جمعيتي از كودكان 6 ساله استراليايي ... ص 6
 

Mullerectomy جهت رتراكشن پلك فوقاني و لاگوفتالموس ناشي از فلچ عصب فاسيال ص 7
 


اخبار چشم پزشكي
فيكو با برش قرنيه ممكن است bleb فيلترينگ را خراب كند / نتايج سه تست غير طبيعي متوالي به تاييد تشخيص گلوكوم كمك مي كند ص 8
 

در يك مطالعه نشان داده شد كه بيحسي ليمبال به اندازه بيحسي موضعي جهت فيكو موثر است / براي چشمهايي با زنولها و كپسولهاي مشكل ساز ، بايد آماده بود ... ص 10

ژنتيك و عوامل محيطي ممكن است در ايجاد كراتوكونوس نقش داشته باشند... ص 11

تكنيك وسكوالاستيك به رنگ آميزي trypan blue در كاتاراكت رسيده كمك مي نمايد ... ص 12


تعويض انكساري عدسي BCVA را در دوربيني متوسط و شديد بهبود مي بخشد ... ص 13


تورم قرنيه به عنوان شاخصي از آسيب اندوتليالي بعد از فيكو ص 14

بوسيله تكنولوژي اولتراسوند Torsional مي توان فيكوي conaxial را با برش 2/2 ميلي متري انجام داد ص 15پرخواننده ترين مقالات
توپوگرافي كامپيوتري ، ويژگيها ، كاربردها و محدوديت ها / عوامل خطر بروز دژنراسيون وابسته به سن ... ص 17
 

دژنراسيون وابسته به سن ماكولا 2004 - 1969 : دورنماي شخصي 35 ساله / انتخاب محل برش قرنيه بر اساس آستيگماتيسم موجود از قبل در فيكو امولسيفيكاسيون ص 18


بالا رفتن فشار داخل چشم بعد از تزريق داخل زجاجيه اي تريامسينولون استونايد / فاكتور رشد هپاتوسيتي و فاكتور رشد كراتوستي ... ص 19


مشخصه هاي اندازه قطره چشمي / بيان VEGF و آنژيوپويتين در غشاهاي subfoveal در بيماران مبتلا به دژنرايون وابسته به سن ماكولا ص 20


سندرم عنبيه سست حين عمل ، با تامسولوسين همراهي دارد / سندرم ديد كامپيوتري : يك مرور ص 21


ميزگرد
ايمني ، عاملي براي كسب محبوبيت مجدد تكنيك تراش سطحي پيشرفته ص 22


چرا برگشت به سمت PRK / پيشرفت ها / افراد واحد شرايط / مساله خشكي چشم / كنترل درد ص 23خلاصه مقالات
نتايج باليني CATz در مقايسه با OPDCAT ص 27
 

پنج روش براي بهبود نتايج ليزيك هيپروپيك / ويژگي هاي ليزويك هيپروپيك در كودكان ... ص 28

تكنيك ليزيك با فلپ نازك / تغييرات لايه فيبر عصب شبكيه بعد از ليزيك كه بوسيله توموگرافي پيوسته اپتيكال ارزيابي شده است ... ص 29
 

كراتوكونوس درمان شده با Intacs ، نتايج يكساله / فيكوامولسيفيكاسيون در چشمان ترابكولكتومي شده ... ص 30

گشاد كردن مجراي نازولاكريمال بوسيله بالون / حساسيت به كنتراست در تنبلي چشم : چشم دوم در افراد درمان شده و درمان نشده دچار تنبلي چشم ... ص 31
 

تكنيك هاي بيهوشي براي جراحي كاتاراكت : پرسش از چشم پزشكان شركت كننده در كنگره بين المللي انجمن چشم پزشكي سال 2002 ... ص 32
 

ورود مايع سطح چشم به داخل اتاقك قدامي بعد از فيكوامولسيفيكاسيون از خلال زخم هاي بدون بخيه قرنيه .. ص 33
 

شيوع و عوامل پيشگويي كننده جداشدگي شبكيه بعد از جراحي كاتاراكت اطفال در موارديكه جاگذاري عدسي داخل چشمي بطور اوليه صورت نگرفته است ... ص 34
 

درد بيمار طي گشاد كردن مردمك هاي كوچك در فيكواموليفيكاسيون تحت بيحسي موضعي / درمان دارويي اختلالات ديد در شب ، بعد از جراحي عيوب انكساري : نتايج حاصل از يك مطالعه باليني تصادفي ص 35


كراتوپلاستي هدايتي ( CK ) در درمان عوارض ليزيك و PRK / ليزيك در درمان بيماران مبتلا به بيماري هاي روماتيسمي ، يك مطالعه آزمايشي ... ص 36


تاثير طول محوري بر روي ژئومتري عروق شبكيه / خطر از دست دادن ناگهاني بينايي در موارد جراحي ... ص 37
 

عدسي داخل چشمي / تكنولوژي جديد عدسي داخل چشمي ص 38
 


مقالات
اختلاف نظر در مورد كاشت لنزهاي داخل چشمي در كودكان ص 39


بيهوشي در مراكز جراحي سرپايي ص 41
 

كليه ، سرطان و چشم : مفاهيم اخير ص 42
 

ايزوتروپي نوزادي يا ايزوتروپي مادرزادي ص 43
 

گزارش مورد ص 44
 


اپتومتري
توصيف ، درمان و پيشگيري از آمبليوپي ص 45
 

اولتراسوند در چشم پزشكي ص 47
 

توصيه هايي در خصوص تجويز پريزم ص 49


رينگ هاي داخل قرنيه اي جديد جهت درمان قوز قرنيه اي متوسط تا پيشرفته ( اثر و عوارض ) / مقايسه بين از بين رفتن سلولهاي اندوتليوم و ايجاد آستيگماتيسم ... ص 50
 

تاثير سن ، جنس ، ريفراكشن ، كراتومتري و ناحيه ديسك بر روي پارامترهاي توپوگرافيك سر عصب بينايي / سوالات باليني ص 51
 


اخبار تجهيزات و تكنولوژي : اخبار تجهيزات
عدسي تطابقي داخل چشمي / تحليل گر پاسخ چشمي .... ص 54اخبار تجهيزات و تكنولوژي : اخبار تكنولوژي
توسعه شركت دارويي Fovea رد بخش داروهاي شبكيه / آغاز فاز 2 كارآزمايي داروي پيش گيري كننده از كاتاراكت بعد از ويتركتومي ... ص 56


اخبار تجهيزات و تكنولوژي : در دست تحقيق
در دست تحقيق / مجوزهاي جديد / براي ورود به بازار / در انتظار مجوز ص 59


تازه هاي چشم پزشكي در كنفرانس ها
پيشرفت هاي حاصل شده در تكنولوژي جراحي كاتاراكت و عيوب انكساري / فن آوري wavefront ص 60


مصاحبه
گفتگو با دكتر عليرضا برادران رفيعي ص 66
 


تاريخچه چشم پزشكي جهان
علم تشريح ص 70
Thursday, November 26, 2015