مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر – تهران

انتهای بلوار کشاورز – خیابان جمالزاده شمالی – نرسیده به فاطمی – نبش کوچه شیبانی

تلفن: 61900 21+

نمابر: 

ایمیل:Info@basirclinic.com

پرسیدن سوالات