لیست پزشکان مرکز بصیر

منو جستجو

دکتر سید حامد فقیهی

 • جراحی و متخصص بیماری های چشم

دکتر پریسا حمامی

 • جراحی و متخصص بیماری های چشم
 • فوق تحصص جراحی های زیبائی چشم (اکولوپلاستیک)

دکتر محمد حسن سیفی

 • جراح و متخصص چشم
 • فوق تخصص قرنیه و بیماری های خارج چشم

دکتر علی ایزدی

 • جراح و متخصص چشم پزشکی
 • فوق تخصص گلو کوم

دکتر احسان عباس نیا

 • فوق تخصص جراحی های زیبائی چشم - اکولو پلاستیک
 • بلفاروپلاستی - پتوز - استرابیسم - مجرای اشکی

دکتر شاهد فدائی فرد

 • جراح و متخصص چشم پزشکی
 • برد تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه تهران

دکتر احمد شجاعی باغینی

 • فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
 • تخصص چشم پزشکی
 • 42 سال سابقه

دکتر حسین محمدربیع

 • فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
 • تخصص چشم پزشکی
 • 34 سال سابقه

دکتر اردشیر پاپی

 • فلوشیپ شبکیه و لیزر
 • متخصص چشم پزشکی
 • 24 سال سابقه فعالیت

دکتر محسن رمضان زاده

 • تخصص چشم پزشکی
 • 25 سال سابقه
 • سهام دار بیمارستان صدر از سال 1378 تاکنون|فعالیت در کلینیک چشم پزشکی بصیر از سال 1378