سوال

قوز قرنیه دارم، میخواهم عمل لیزیک کنم. لطفا راهنمایی کنید

پاسخ

اگر قوز قرنیه داشته باشید عمل های لیزیک، لازک و یا PRK نمیتوانید انجام دهید. بدلیل اینکه در بیماری قوز قرنیه، قرنیه نازک شده و حالت مخروطی پیدا میکند امکان انجام عمل های ذکر شده نمیباشد و حتما برای بهبود دیدتان باید به پزشک متخصص مراجعه کنید تا شیوه ی درمان ناسبتان را تشخیص داده و به شما پیشنهاد بدهد.