آزمون دید عمقی سه بعدی روی ۶۸ بیمار

تازه‌های چشم‌پزشکی / شماره ۴۱ :آزمون دید عمقی سه بعدی روی ۶۸ بیمار

یک آزمون دید عمقی سه بعدی را روی ۶۸ بیمار با محدوده سنی ۶ تا ۸۵ سال به منظور ارزیابی نقش عمق در فاصله که از پیوستگی دید دو چشمی حاصل می‌شود

این مقاله در نشریه Vision Science and Optometry منتشر شده است.

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید.

پرسیدن سوالات