ارزیابی میزان اعتبار یک آزمون معمول پیش از کاشت دریچه گلوکوم احمد دریافت مقاله و

ارزیابی میزان اعتبار یک آزمون معمول پیش از کاشت دریچه گلوکوم احمد دریافت مقاله

ارزیابی میزان اعتبار یک آزمون معمول پیش از کاشت دریچه گلوکوم احمد یاد می‌کند که به منظور پیش‌بینی هیپوتونی و هیپرتانسیون درون چشمی بعد از جراحی AGV طراحی شده است

این مقاله در نشریه Glaucoma منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات