بازسازي كامل پلك پايين با استفاده از scapha cartilage graft

بازسازی کامل پلک پایین با استفاده از scapha cartilage graft

این مقاله به بازسازی کامل پلک پایین با استفاده از scapha cartilage graft می‌پردازد

این مقاله در نشریه Plastic and Reconstructive Surgeryمنتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید.

پرسیدن سوالات