بررسي درمان Antiangiogenic يا کورتيکواستروئيد در بيماران مبتلا ‌به maculopathy

بررسی درمان Antiangiogenic یا کورتیکواستروئید در بیماران مبتلا ‌به maculopathy

در این مقاله، درمان Antiangiogenic یا کورتیکواستروئید در بیماران مبتلا به maculopathy تابشی پس از پرتودرمانی، مورد بررسی قرا گرفته است.

این مقاله درنشریه  American Journal of Ophthalmology منتشر شده است.

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات