بررسی اثرات جانبی بالقوه ۴ گروه شایع داروهای پوستی بر روی چشم

بررسی اثرات جانبی بالقوه ۴ گروه شایع داروهای پوستی بر روی چشم

در این مقاله اثرات جانبی بالقوه ۴ گروه شایع داروهای پوستی بر روی چشم مورد بررسی قرار گرفته است

این مقاله در نشریهClinics in Dermatology منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید.

پرسیدن سوالات