بررسی اثر سه داروی رایج موضعی بر قطر مردمک

بررسی اثر سه داروی رایج موضعی بر قطر مردمک

بررسی اثر سه داروی رایج موضعی هیدروکلرید فنیل افرین ۵.۲ % ، تروپیکامید ۱% و و هیدروکلرید پیلوکارپین ۲% بر قطر مردمک و موقعیت مرکز آن پرداخته

این مقاله در نشریه  Vision Science and Optometry منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات