بررسی ارتباط بالینی بین آلبومین گلیکیته سرم(GA) و رتینوپاتی دیابتی

بررسی ارتباط بالینی بین آلبومین گلیکیته سرم(GA) و رتینوپاتی دیابتی

در این مقاله، ارتباط بالینی بین آلبومین گلیکیته سرم(GA) و رتینوپاتی دیابتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مقاله در نشریه Diabetes Research and Clinical Practice منتشر شده است.

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات