بررسی سودمندی یک شاخص جدید دیابت در کاهش شکست آماده سازی بافتی dmek

بررسی سودمندی یک شاخص جدید دیابت در کاهش شکست آماده سازی بافتی dmek

این مجله در مقاله دیگر خود به بررسی سودمندی یک شاخص جدید دیابت در کاهش شکست آماده سازی بافتی dmek می‌پردازد

این مقاله در نشریه Cornea منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات