بررسی میزان بروز کاتاراکت و تغییرات انکساری، ده سال پس‌از ICL implantation

بررسی میزان بروز کاتاراکت و تغییرات انکساری، ده سال پس‌از ICL implantation

در این مقاله، ‌میزان بروز کاتاراکت و تغییرات انکساری را ده سال پس‌از ICL implantation مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله در نشریه  JAMA Ophthalmology  منتشر شده است.

متن کامل این مقاله را از اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات