بررسی نقش شیفت پوزیشن لنزهای داخل چشمی در جراحی کاتاراکت

بررسی نقش شیفت پوزیشن لنزهای داخل چشمی در جراحی کاتاراکت

این مقاله به بررسی نقش شیفت پوزیشن لنزهای داخل چشمی و تغییر در انحنای قرنیه در جراحی کاتاراکت می‌پردازد.

این مقاله در نشریه Journal of Cataract & Refractive Surgery منتشر شده است.

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات