برگزاری اولین دوره پیاده روی خانوادگی کارکنان بصیر

برگزاری اولین دوره پیاده روی خانوادگی کارکنان بصیر

این پیاده روی در روز دهم مهر ماه سال ۱۳۹۴ مصادف با عید بزرگ غدیر با مشارکت تعدادی از کارکنان کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر با شعار بصیر حامی طبیعت برگزار شد که یه تمامی شرکت کنندگان هدایایی اهدا شد و نتایج مسابقه کتاب خوانی غدیر نیز اعلام و به نفرات برتر این مسابقه جوایز نفیسی تقدیم گردید.

این پیاده روی در روز دهم مهر ماه سال ۱۳۹۴ مصادف با عید بزرگ غدیر با مشارکت تعدادی از کارکنان کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر با شعار بصیر حامی طبیعت برگزار شد که یه تمامی شرکت کنندگان هدایایی اهدا شد و نتایج مسابقه کتاب خوانی غدیر نیز اعلام و به نفرات برتر این مسابقه جوایز نفیسی تقدیم گردید.

برگزاری اولین دوره پیاده روی خانوادگی کارکنان بصیر

پرسیدن سوالات