برگزاری دهمین نشست علمی ماهیانه بصیر در دی ماه سال 94

برگزاری دهمین نشست علمی ماهیانه بصیر در دی ماه سال 94

دهمین نشست علمی ماهیانه بصیر روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ با حضور جمعی از پزشکان محترم در سالن همایش های کلینیک بصیر به ریاست جناب آقای دکتر رحمتی کامل برگزار گردید. پس از قراعت قرآن مجید، جناب آقای دکتر نوری زاده ادامه بحث خود پیرامون silicon valley4 را ارائه دادند.

دهمین نشست علمی ماهیانه بصیر روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ با حضور جمعی از پزشکان محترم در سالن همایش های کلینیک بصیر به ریاست جناب آقای دکتر رحمتی کامل برگزار گردید. پس از قراعت قرآن مجید، جناب آقای دکتر نوری زاده ادامه بحث خود پیرامون silicon valley4 را ارائه دادند.

برگزاری دهمین نشست علمی ماهیانه بصیر در دی ماه سال 94

سپس سرکار خانم دکتر پور متین به عنوان سخنران اصلی به مدت نیم ساعت با موضوع updates in post phaco CME به ایراد سخنرانی پرداختند.

سرکار خانم دکتر پور متین

جناب آقای دکتر ابوالحسنی با ارائه video presentation در مورد بیمار مبتلا به traumatic aniridia به نکات عملی در این زمینه اشاره کردند.

جناب آقای دکتر ابوالحسنی

جناب آقای دکتر کریمی روند اجرایی مقاله خود در زمینه quantifying eye injury را برای حضار شرح دادند.

دکتر کریمی روند

جناب آقای اکبرپور اپتومتریست مرکز نیز با موضوع brainteaser  pupil  به ایراد سخن پرداختند.

 آقای اکبرپور

مطالب ارائه شده در این نشست را میتوانید در شماره های آینده نشریه علمی تخصصی پرتو بصیر ملاحظه نمائید.

پرسیدن سوالات