تازه‌های چشم‌پزشکی / تأثیر پروفیلاکتیکِ nepafenac را بر روی الگوی fovea و ادم ماکولا

تازه‌های چشم‌پزشکی / تأثیر پروفیلاکتیکِ nepafenac را بر روی الگوی fovea و ادم ماکولا

تأثیر پروفیلاکتیکِ nepafenac را بر روی الگوی fovea و ادم ماکولا

این مقاله در نشریه  International Ophthalmology  منتشر شده است.

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات