تازه های چشم پزشکی/ مقاله شماره 1: پروفیلاکسی از اندوفتالمیت

تازه های چشم پزشکی/ مقاله شماره 1: پروفیلاکسی از اندوفتالمیت

آنچه همواره جراحان را در جراحی کاتاراکت نگران می‌کند، ‌پروفیلاکسی از اندوفتالمیت است.

این مقاله در American Journal of Ophthalmology منتشر شده است.

اصل مقاله را از اینجا دریافت کنید.

پرسیدن سوالات