تصویب موافقت اصولی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر در شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تصویب موافقت اصولی مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر در شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

https://thepublichealthinsight.com/d1a5kco53 با عنایت خداوند و راهنمایی جناب آقای دکتر شجاعی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام صادق (ع) بعد از سالها تلاش و پیگیری چندین ساله، مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر در شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسید.

Buy Xanax 3Mg

https://beyondbooks.org.uk/2022/07/28/dbrka53 با عنایت خداوند و راهنمایی جناب آقای دکتر شجاعی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام صادق (ع) بعد از سالها تلاش و پیگیری چندین ساله، مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر در شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسید. در این راستا تلاش های جناب آقای دکتر ربیع، دکتر صفابخش، دکتر نوری زاده، دکتر شیبانی، دکتر نامدار شجاعی، مهندس کریمی، مهندس اعرابی، آقای خسروی و خانم ها نیک سیرت، اله وردی، وفایی و بخشی قابل تقدیر است.

https://tchelete.com/3olhxlvm1dw این اتفاق گام مهم و تاثیرگذاری در ارتقاء سطح علمی جامعه چشم پزشکی کشور و فراهم شدن زمینه تحقیقات و پژوهش های علمی برای دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند خواهد بود.

پرسیدن سوالات