تعیین طول قدامی-خلفی چشم

تعیین طول قدامی-خلفی چشم

A-scan و B-scan : در این تکنیک ها از امواج مافوق صوت استفاده شده و پروب دستگاه سونوگرافی می تواند پس از استفاده از قطره بی حسی مستقیماً بر روی چشم یا بر روی پلک قرارداده شود. A-scan قسمتی از ارزیابی های پیش از عمل آب مرورارید (کاتاراکت) است، زیرا قبل از این جراحی باید طول چشم دقیقاً مشخص شود تا بتوان قدرت لنز داخل چشمی مورد نیاز را با دقت مشخص کرد. B-scan نیز آناتومی و شکل داخلی چشم را با دقت مشخص می کند بنابراین درمواردی که مانعی برای ارزیابی شبکیه وجود دارد مانند زمانی که آب مروارید شدید یا خونریزی زجاجیه وجود دارد اطلاعات دقیقی از شبکیه می توان به دست آورد. همچین از آن می توان برای بررسی تومورهای داخلی چشم استفاده کرد. برای انجام اعمال فوق از تجهیزاتی مانند Vumax استفاده می شود.IOL Master نیز یکی از وسایل پیشرفته ای است که با آن می توان در مدت زمان یک دقیقه و بدون تماس با چشم اقدام به اندازه گیری طول قدامی- خلفی چشم و انحنای سطح چشم کرد. بنابراین خطرات مربوط به تماس با دستگاه های چشمی را نداشته و برای استفاده از آن احتیاجی به بی حسی نیست.

پرسیدن سوالات