تعیین میدان بینایی

تعیین میدان بینایی

میدان بینایی محدوده ای از فضا می باشد که با نگاه ثابت چشم در یک جهت، برای شخص قابل رویت است. در کلینیک بصیر با بهره گیری از سیستم های پریمتری هامفری امکان انجام آزمون‌های مختلف میدان بینایی میسر می شود. کاربرد اصلی این تست برای تشخیص و پی گیری گلوکوم (آب سیاه) است. همچنین در تشخیص انواع بیماری های اعصاب چشم و راه های بینایی در مغز کمک کننده می باشد.

پرسیدن سوالات