جسم خارجی قرنیه

جسم خارجی قرنیه (Corneal Foreign Body)

سابقه ضربه به چشم ، احساس جسم خارجی در چشم ، قرمزی و اشک ریزش

علائم بیماری : سابقه ضربه به چشم ، احساس جسم خارجی در چشم ، قرمزی و اشک ریزش

یافته‌های چشمی : وجود جسم خارجی روی قرنیه ( در صورتیکه جسم خارجی از جنس آهن باشد ممکن است اطراف آن rust ring دیده شود ) . شاید التهاب خفیف داخل اتاق قدامی دیده شود.

نکته : در صورت رویت خراش‌های عمودی بر قرنیه باید به وجود جسم خارجی زیر پلک فوقانی توجه داشت.

پرسیدن سوالات