علائم بیماری : احساس جسم خارجی ، اشک ریزش و سابقه ضربه به چشم

جسم خارجی ملتحمه (Conjunctival Foreign Body)

علائم بیماری :

احساس جسم خارجی ، اشک ریزش و سابقه ضربه به چشم

یافته های چشمی :

وجود جسم خارجی روی ملتحمه ، خون ریزی زیر ملتحمه ممکن است دیده شود.

پرسیدن سوالات