حضور عمو قناد در کلینیک چشم پزشکی بصیر

حضور عمو قناد در کلینیک چشم پزشکی بصیر

روز گذشته با حضور عمو قناد در کلینیک جهت معاینه چشمان خود توسط متخصصین این مرکز، حال و هوای شاد و خاصی را در فضای کلینیک ایجاد کرد که تعدادی از بیماران و پرسنل مبادرت به گرفتن عکس یادگاری با این هنرمند دوست داشتنی و محبوب نمودند.

 عمو قناد

روز گذشته با حضور عمو قناد در کلینیک جهت معاینه چشمان خود توسط متخصصین این مرکز، حال و هوای شاد و خاصی را در فضای کلینیک ایجاد کرد که تعدادی از بیماران و پرسنل مبادرت به گرفتن عکس یادگاری با این هنرمند دوست داشتنی و محبوب نمودند.
ایشان بعد از انجام معاینات با خرسندی و رضایت از ابراز احساسات و بازدید دوره ای چشمان خود، آرزوی سلامتی و شادمانی برای تمام مردم ایران کردند.

کلینیک چشم پزشکی بصیر

 

پرسیدن سوالات