خراش قرنیه

خراش قرنیه (Corneal Abrasion)

دردی که با پلک زدن افزایش می‌یابد ، فتوفوبی ، اشک ریزش که ممکن است توام با کاهش دید باشد ، احساس جسم خارجی

علل :

  • ضربه
  • لنز تماسی
  • جسم خارجی قرنیه یا ملتحمه
  • خراش قبلی قرنیه ( در بعضی موارد که بیمار سابقه ضربه ندارد باید کراتیت هرپسی حتماً مد نظر باشد . )

علائم بیماری :

دردی که با پلک زدن افزایش می‌یابد ، فتوفوبی ، اشک ریزش که ممکن است توام با کاهش دید باشد ، احساس جسم خارجی .

نکته : کاهش درد در تعقیب استفاده از قطره بیحسی به نفع ضایعه سطحی قرنیه ( و کمک به معاینه بهتر بیمار ) می‌باشد ولی باید به بیمار تأکید شود به هیچ وجه از قطره بی حسی به صورت درمان دارویی استفاده ننماید بدین علت که ترمیم اپی تلیوم را به تآخیر انداخته و کراتوپاتی مخصوص خود را ایجاد می‌کند.

یافته های چشمی :

ممکن است شامل تورم پلک ، قرمزی چشم و CED و حتی واکنش خفیف سلولی اتاق قدامی باشد.

پرسیدن سوالات