داکریوسیستیت

داکریوسیستیت

عفونت‌ مجرا، کیسه‌ یا غده‌ اشکی‌، داکریوسیستیت‌ نام‌ دارد. میکروب‌های‌ عامل‌ عفونت‌ می‌توانند به‌ سایر افراد منتقل‌ شوند. عفونت‌ مجرا یا کیسه‌ اشکی‌ در تمام‌ سنین‌ رخ‌ می‌دهد اما در کودکان‌ شایع‌تر است‌.

داکریوسیستیت

عفونت‌ مجرا، کیسه‌ یا غده‌ اشکی‌، داکریوسیستیت‌ نام‌ دارد. میکروب‌های‌ عامل‌ عفونت‌ می‌توانند به‌ سایر افراد منتقل‌ شوند. عفونت‌ مجرا یا کیسه‌ اشکی‌ در تمام‌ سنین‌ رخ‌ می‌دهد اما در کودکان‌ شایع‌تر است‌.

داکریوسیستیت 

داکریوسیستیت حاد (Acute Dacryocystitis)

تعریف: عبارت است از عفونت حاد کیسه اشکی
علائم : درد ، تورم و قرمزی در ناحیه کیسه اشکی ( کانتوس داخلی ) که بیشتر تمایل به قسمت تحتانی کانتوس داخلی دارد . در سابقه اشک ریزش قبلی با یا بدون ترشح وجود دارد.

داکریوسیستیت حاد (Acute Dacryocystitis)  

داکریوسیستیت مزمن (Chronic  Dacryocystitis)

تعریف : مبتلایان به این بیماری سابقه طولانی اشک ریزش ، کونژنکتیویت راجعه و خروج ترشحات چرکی هنگام فشار بر کیسه اشکی را دارند . این بیماران درد ندارند و بعضی از آن‌ها عادت به خالی کردن کیسه اشکی به طور روزانه را دارند .

این بیماران باید به طور روزانه قطره آنتی بیوتیک استفاده کرده و با ماساژ و تخلیه ترشحات تجمع یافته از فلور میکروبی بکاهند ولی درمان قطعی همان داکریوسیستورینوستومی است . از نظر مکانیسم ایجاد و نکات مهم در بررسی مشابه داکریوسیستیت حاد است.

داکریوسیستیت مزمن (Chronic  Dacryocystitis) 

عفونت غده اشکی (Infectious Dacryocystitis)

تعریف : عبارت است از عفونت غده اشکی اصلی .
علایم : درد و قرمزی و تورم یک سوم خارجی پلک فوقانی که اغلب با اشک ریزش و ترشح همراه است ئ بیشتر در بچه‌ها و بالغین جوان روی می‌دهد

عفونت غده اشکی (Infectious Dacryocystitis)

سلولیت پره سپتال (Preseptal Cellulitis)

تعریف : التهاب پلک‌ها و بافت‌های اطراف اربیت قدام به سپتوم اربیت
علائم : تورم و قرمزی و حساسیت در پلک و نواحی اطراف اربیت
نشانه‌ها : گرمی ، قرمزی ، حساسیت و تورم سفت پلک‌ها به حدی که ممکن است بیمار نتواند آن‌ها را باز کند . ممکن است پرخونی خفیف  چشم وجد داشته باشد.
توجه مهم : هرگز پروپتوز ، محدودیت حرکت چشم و درد هنگام حرکت چشم وجود ندارد.

 

پرسیدن سوالات