تعیین طول قدامی-خلفی چشم

درمان لیزری آب سیاه (گلوکوم)

ایریدوتومی لیزری (Peripheral Iridotomy): روش جراحی است که در به صورت سرپایی انجام می ­شود. در این روش منفذ کوچکی در عنبیه ایجاد می­ شود و باعث عبور آسان تر مایع زلالیه به زاویه چشم می شود. این روش در بیمارانی که دچار تنگی زاویه و یا گلوکوم زاویه بسته می باشند کاربرد دارد.

ترابکولوپلاستی لیزری انتخابی (SLT: Selective Laser Trabeculoplasty) : این روش برای درمان گلوکوم زاویه باز مورد استفاده قرار می­ گیرد. در این روش از طول موجی استفاده می­ شود که فقط بر روی سلول­های حاوی ملانین شبکه ترابکولار اثر می­ کند. پاسخ اولیه بیولوژیک به این طول موج به ترتیبی است که باعث آزاد شدن    سیتوکین­ها (یک نوع از واسطه­ های شیمیایی) شده و آنها نیز باعث فعال شدن و تجمع ماکروفاژها (نوعی سلول) شده و تغییراتی ایجاد می­ کنند که در نهایت باعث پایین آمدن فشار چشم می ­شود. از آنجایی که طول موج به کار رفته در این تکنیک صدمه ­ای به سایر بافت ­ها وارد نمی ­کند چندین بار در طول زندگی قابل تکرار ا ست.

سیکلوفتوکوآگولاسیون اندوسکوپیک(ECP:Endoscopic Cyclophotocoagulation): در این روش که در اتاق عمل انجام می شود اجسام مژگانی که باعث ترشح مایع زلالیه می­ شوند مورد درمان قرار می­ گیرند. این فرآیند باعث کاهش ترشح مایع زلالیه و در نهایت کاهش فشار چشم می­ شود. این روش معمول توام با عمل آب مروارید انجام می شود.

پرسیدن سوالات