روز پزشک گرامی باد

روز پزشک گرامی باد

زادروز حکیم ابن سینا و روز پزشک گرامی باد

بدین وسیله یکم شهریورماه، زاد روز حکیم بوعلی سینا را به همه  پزشکان محترم مرکز فوق تخصصی بصیر صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

پرسیدن سوالات