عوامل مرتبط با عوارض و پیامدهای بینایی در جراحی کاتاراکت

عوامل مرتبط با عوارض و پیامدهای بینایی در جراحی کاتاراکت

در این مقاله، عوامل مرتبط با عوارض و پیامدهای بینایی در جراحی کاتاراکت مورد بحث قرار گرفته است.

این مقاله در نشریه  Journal of Ophthalmic and Vision Research منتظر شده است.

می‌توانید متن کامل مقاله را اینجا دانلود کنید.

پرسیدن سوالات