غربالگري قبل از عمل براي بيماري پنهان در افراد داوطلب جراحي آب مرواريد

غربالگری قبل از عمل برای بیماری پنهان در افراد داوطلب جراحی آب مروارید

این مقاله به بررسی غربالگری قبل از عمل برای بیماری پنهان در افراد داوطلب جراحی آب مروارید می‌پردازد

این مقاله در نشریه Journal of Cataract & Refractive Surgery منتشر شده است.

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید

پرسیدن سوالات