مقایسه میان ضخامت کوروئید در کودکان سالم و مبتلایان بتا تالاسمی ماژور

مقایسه میان ضخامت کوروئید در کودکان سالم و مبتلایان بتا تالاسمی ماژور

مقایسه میان ضخامت کوروئید در کودکان سالم و مبتلایان بتا تالاسمی ماژور

این مقاله در نشریه Vision Science and Optometry منتشر شده است

من کامل مقاله را اینجا بخوانید.

نظرات کاربران

تعداد نظرات در انتظار تایید :294

پرسیدن سوالات