نصب و راه اندازی نسل جدید دستگاه فمتو لیزیک

نصب و راه اندازی نسل جدید دستگاه فمتو لیزیک

آخرین مدل دستگاه فمتو لیزیک(z8 ) با حضور نماینده شرکت زایمر “فریتز مایر” در کلینیک بصیر تهران نصب وراه اندازی شد.

آخرین مدل دستگاه فمتو لیزیک(z8 )

پس از آن آقای مایر با حضور در نشست علمی ماهیانه مهر ماه مرکز چشم پزشکی بصیر به بیان مشخصات و قابلبت های این مدل پرداخت در این جلسه که ریاست آن بر عهده سرکار خانم دکتر غیاثی بود، آقایان دکتر احمد شجاعی ،دکتر ربیع، دکتر کلانتر نژاد، دکترابوالحسنی، دکتررمضان زاده، دکترذبیحی، دکتر فردوسی، دکتروجودی، دکتر ادیب مقدم، دکتر صداقت، دکتر بابایی، دکتر نامدار، دکتر صفا بخش ، دکتر صفاری، دکتر دانشی و همکاران اپتو متریست آقایان مرادی، صحرایی ، محمد نژاد و سرکار خانم ها اله دادی و حشمتی و اعضای مرکز تحقیقات و مهندس شجاعی و مسئول آموزش جناب آقای خسروی  و سایر مدعوین حضور داشتند.

 مرکز چشم پزشکی بصیر

بعد از ارائه کنفرانس آقای مایر به سوالات همکاران پاسخ داد و جلسه با ضیافت شام به پایان رسید.

پرسیدن سوالات