کارگاه یکروزه اپیدمیولوژی برگزار شد

کارگاه یکروزه اپیدمیولوژی برگزار شد

کارگاه مقدمه‌ای بر اپیدمیولوژی با حضور دکتر سید سعید هاشمی نظری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر، کارگاه یکروز مقدمه‌ای بر اپیدمیلیوژی با محوریت انواع طراحی‌ها در مطالعات اپیدمیولوژی و با حضور دکتر سیدسعید هاشمی نظری، عضو هیئت علمی دانگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از کارشناسان اپیدمیولوژی ، صبح امروز در سالن کنفرانس مرکز چشم پزشکی بصیر برگزار شد.

پرسیدن سوالات