کدورت قرنیه

کدورت قرنیه

کدورت قرنیه چشم سبب تاری دید می شود. قرنیه قسمت شفاف چشم است. وقتی ما چیزی را می بینیم امواج نوری از قسمت قرنیه چشم می شکنند و سبب می شوند که تصویر روی شبکیه بیفتد.

عوامل مختلفی در ایجاد کدری قرنیه چشم اثر می گذارند. کدورت قرنیه می تواند جنبه ارثی داشته باشد. افراد در سنین بالا می توانند دچار کدری قرنیه چشم شوند.

برخی عفونت های چشمی مانند بیماری تراخم و تبخال چشمی می توانند باعث کدری قرنیه چشم شوند.

تصادف ها و ضربه خوردن به چشم هم می تواند در ایجاد کدورت قرنیه چشم اثر بگذارد. کدورت قرنیه چشم می تواند خفیف و یا شدید باشد و علامت شایع آن تاری دید است و در صورت شدت یافتن آن، تغییر رنگ قرنیه چشم قابل مشاهده است و رنگ قرنیه بین سفید و خاکستری می شود. ممکن است کدورت قرنیه به درمان های طبی پاسخ ندهد و با صلاحدید متخصص، عمل جراحی برای درمان صورت خواهد گرفت که شایع ترین آنها پیوند قرنیه است.

پرسیدن سوالات