یووئیت غیرگرانولوماتوز نخستین تظاهر بیماری سیفیلیس

یووئیت غیرگرانولوماتوز نخستین تظاهر بیماری سیفیلیس

یووئیت غیرگرانولوماتوز نخستین تظاهر بیماری سیفیلیس مرد سفید پوست ۶۴ ساله ای مبتلا به زیگمای چشمی با تظاهر کاهش خفیف بینایی

این مقاله در نشریه  Vision Science and Optometry منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانبد.

نظرات کاربران

تعداد نظرات در انتظار تایید :221

پرسیدن سوالات