۳۰ درصد تخفیف اصلاح عیوب انکساری (ویژه بیماران خارجی)

۳۰ درصد تخفیف اصلاح عیوب انکساری (ویژه بیماران خارجی)

به مناسبت روز پزشک، مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در نظر دارد به مدت یک هفته از یکم تا هفتم شهریور ۱۳۹۵، تخفیف ۳۰ درصدی برای اصلاح عیوب انکساری بیماران خارجی در نظر بگیرد.

به مناسبت روز پزشک، مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در نظر دارد به مدت یک هفته از یکم تا هفتم شهریور ۱۳۹۵، تخفیف ۳۰ درصدی برای اصلاح عیوب انکساری بیماران خارجی در نظر بگیرد.

شماره های تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: ۶۶۹۴۵۴۶۵ و ۰۹۱۲۸۱۸۲۸۳۵

۳۰ درصد تخفیف اصلاح عیوب انکساری (ویژه بیماران خارجی)

پرسیدن سوالات