مراکز چشم پزشکی تهران
منو جستجو
در کنار چشم پزشکان تهران به دنیا متفاوت نگاه کنید
26 نوامبر ,2018

چشم پزشکان تهران بیش از یک هزار عمل جراحی چشم را در سال انجام می دهند که از جمله آن ها می توان به جراحی آب مروارید، گلوکوم،...