تعرفه خدمات مرکز بصیر

تعرفه های مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر بر اساس تعرفه های ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده و مرکز خود را موظف به رعایت دقیق تعرفه ها می داند. از آنجا که بخش اعظم بیماران مرکز با پوشش بیمه مراجعه می کنند بسته به نوع بیمه پایه و نیز بیمه تکمیلی و سقف تعیین شده تعرفه توسط سیستم HIS محاسبه شده و به بیمار اعلام می شود. در مواردی که بیمار تحت پوشش بیمه پایه و یکی از بیمه های تکمیلی باشد مبلغ پرداختی جزئی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61900 021 تماس حاصل نمائید

پرسیدن سوالات