منو جستجو

اکتروپیون (Ectropion)

اکتروپیون (ectropion) حالتی از چشم است که در آن پلک پایین به سمت خارج بچرخد، به طوری که داخل پلک قابل مشاهده باشد. اکتروپیون ممکن است باعث برخی...