منو جستجو

تخلیه ی چشم (Enucleation)

در برخی موارد آسیب چشم می تواند تا آنجا باشد که هیچ کس توان حفظ و درمان آن را نداشته باشد. بنابراین باید توسط جراحی خارج شود. این...