منو جستجو
11 سپتامبر ,2021
باز کردن کانال اشک و انتقال مایع (Tear Duct Probing)
17 اکتبر ,2018

باز کردن کانال اشک یک نوع عمل جراحی چشم است که در آن پزشک سعی می کند تا انسداد مجرای اشکی را برطرف کند. برای توضیح بیشتر، اشک...