سوال

آیا احتمال بازگشت آب مروارید پس از عمل وجود دارد؟

پاسخ

در همان محل خیر. در صورت کدر شدن عدسی میتوان آن را با لیزر به حالت اولیه برگرداند. جراحی آب مروارید یک عمل با درصد موفقیت بالا میباشد و درصورتی که مشکلی در قرنیه ی شما وجود نداشته باشد پس از عمل دیدتان بهبود میابد. برای کسب اطلاعات بیشتر اطلاعات موجود در سایت چشم پزشکی بصیر را مطالعه نمایدد. با تشکر