سوال

آیا احتمال بازگشت نمره چشم پس از عمل لازک وجود دارد؟

پاسخ

احتمال موفقیت عمل های لیزری در شرایط معمولی حدود 97 درصد است یعنی 3 درصد احتمال بازگشت مقداری از شماره پس از عمل وجود دارد. هرچقدر شماره چشم قبل از عمل بالاتر بوده یا آستیگمات بالا باشد و یا در یکسال گذشته تغییرات شماره چشم بالا باشد میزان بازگشت شماره چشم نیز بیشتر میشود.