سوال

آیا احتمال دارد آب مروارید به آب سیاه تبدیل شود؟

پاسخ

در ابتدا خیر ولی اگر پیشرفته شود میتواند باعث آب سیاه شود. لذا پیشنهاد میشود در صورت داشتن آب مروارید نسبت به درمان اقدام کنید تا مشکلات جدی ایجاد نشود. پس از جراحی آب مروارید در صورتی که شبکیه و قرنیه سالم باشد دید کامل میشود. ولی در اثر بیماری آب سیاه مقدار بینایی ازدست رفته قابل برگشت نیست. باتشکر