سوال

آیا احتمال دارد پس از جراحی لازک و یا لیزیک شماره چشم برگردد؟

پاسخ

درصورتی که در سن پایین اقدام به عمل صورت گرفته و نمره ی چشم ثابت نبوده باشد احتمال بازگشت شماره ی چشم وجود دارد. ولی درحالت کلی احتمال بازگشت شماره ی چشم بسیار کم میباشد و جای نگرانی وجود ندارد. قبل از عمل حتما مطمان شوید که شماره ی چشمانتان برای مدت حداقل 6 ماه ثابت مانده است.