سوال

آیا اشک ریختن خودبه خودی یک هفته پس از عمل آب مروارید طبیعی است؟

پاسخ

این مورد پس از عمل طبیعی میباشد. در صورت درد شدید چشم و یا تاری دید پس از عمل جراحی به پزشک خود مراجعه کنید. در صورتی که سوالات بیشتری در این موضوع و یا موضوعات دیگر چشم پزشکی داشتید از طریق سایت چشم پزشکی بصیر با ما درجریان بگذارید. با تشکر