سوال

آیا امکان دارد که هر دوچشم را باهم در یک جلسه عمل کرد؟

پاسخ

بلی. بدلیل اینکه هر چشم بصورت مجزا جراحی میشود، میتوان هر دو را در یک جلسه عمل کرد و در نتیجه ی عمل تفاوتی نخواهد داشت.

برای اطلاعات بیشتر در مورد عمل لیزیک مقالات مرتبط با این موضوع در سایت چشم پزشکی بصیر را مطالعه کرده و در صورت داشتن سوالات دیگر با ما مطرح کنید.