سوال

آیا برای عمل آب مروارید باید صبر کنیم تا بیماری پیشرفت کند و به اصطلاح رسیده شود؟

پاسخ

این دیدگاه برای زمان های قدیم بود. امروزه هر زمان پس از بیماری امکان عمل جراحی وجود دارد. با روش های امروزی هر چه بیماری رشد کند احتمال عوارض حین عمل بیشتر است. بهتر است پس از تشخیص اب مروارید سریعا نسبت به درمان اقدام کنید زیرا درصورت بروز آب سیاه پس از آب مروارید آسیب وارده به چشم جبران ناپذیر است. باتشکر