سوال

آیا تماس آب با چشم پس از جراحی خطرناک است؟

پاسخ

اگر آب آلوده نباشد مشکلی ندارد ولی بهتر است تا روز اول پس از جراحی از تماس آب با چشم برای جلوگیری از ورود میکروب و یا عفونت خودداری شود.

مراقبت های ویژه ی پس از عمل های جراحی را میتوانید با جستجو در سایت چشم پزشکی بصیر مشاهده کنید. برای پرسیدن سوال های خود از بخش مشاوره ی رایگان با ما در ارتباط باشید.