سوال

آیا در دوران شیردهی امکان عمل لیزیک و یا لازک وجود دارد؟

پاسخ

بعلت تغییرات هورمونی وتاثیر آن روی درجه چشم ووضعیت قرنیه توصیه میشود انجام عمل لیزیک یا لازک حد اقل برای ۶ماه بعد از زایمان یا اتمام شیردهی به تاخیر بیفتد.

در این مورد باید به پزشک متخصص رجوع کرده و طبق نظر ایشان و با توجه به شرایط خود تصمیم گیری کنید.